Restoran DIONIS, Mundanije

  • Vlasnik: Dario Gabrić
  • Voditelj: Dario Gabrić
  • Glavni kuhar: Zlata Gabrić
  • Radno vrijeme: 11-14 / 17-24
  • Neradni period: 01.12. - 01.03.