Restoran TEMPIO, Varaždin

Restoran Tempio ne postoji više. Kako je svojedobno stekao titulu 100 hrvatskih restorana, ovdje ga samo spominjemo.

U vodećih 100 restorana ušao je 3 put i to 1999, 2000 i 2001 godine.