Restoran ZLATNI ZALAZ, Supetarska Draga

U vodećih 100 restorana ušao je 9 puta i to 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 godine.