Pečenjarnica AMIGOS, Korenica

  • Vlasnik: Ćenan Amiti