Restoran ZLATNA RIBICA, Poreč

  • Vlasnik: Zdravko Brance
  • Voditelj: Vesna Brance
  • Glavni kuhar: Zdravko Brance
  • Ljetno radno vrijeme: 12-15; 19-24
  • Zimsko radno vrijeme: 12-15; 18-23
  • Neradni period: 01.11. - 31.12.

Restoran Zlatna ribica nalazi se uz morsku obalu u dijelu Poreča zvanom Pical. Otvoren je 2001. godine. Vlasnik restorana, Zdravko Brence, poznati je porečki ribar i visokokvalificirani kuhar. U ponudi restorana nalazi se riba i ostali morski specijaliteti, koji se pripremaju na tradicionalan način. U ponudi je oko sedamdesetak vrsta hrvatskih i slovenskih vina.

U vodećih 100 restorana ušao je 6 puta i to 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 godine.