Najveća hrvatska baza restorana i recepata

Projekt TEMPUS
TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage


U Rijeci se biraju Riječke gastronomske luke, a luke su inspiracija i međunarodnog projekta TEMPUS – protoci ideja.  
Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja i Grad Rijeka su riječki partneri je u projektu TEMPUS (TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage) iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska i sufinanciran je sredstavima Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijednost projekta iznosi 2.706.920,00 eura. Projekt je započeo 01.01.2019., a završava 31.03.2023. godine.

Partneri:  
    Institute for Construction Technologies - National Research Council of Italy (nositelj projekta)
    C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs - Territorial association of Ravenna
    Alma Mater Studiorum, University of Bologna
    CERTIMAC - Building materials certification
    Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.
    JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
    Grad Solin
    Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
    Grad Rijeka

Cilj projekta je regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. U tom smislu, TEMPUS implementira integrirani skup aktivnosti privremene upotrebe (TUA), usredotočen na ideju gradskih luka kao mješovite tradicije, povijesti, aktivnosti, arhitekture i kulture.
Aktivnostima projekta provlači se prošlost i sadašnjost riječke luke ističući materijalnu i nematerijalnu baštinu koja se želi istaknuti poduzetničkim idejama temeljenim na inovativnim rješenjima za unaprjeđenje određenog aspekta usluga ili proizvoda za dodatni razvoj na području riječke luke.

Projektnim su se aktivnostima provele slijedeće akcije:
    za privremenu prenamjenu pojedinih lučkih područja u 3 pilot područja: Ravenna, Rijeka, Solin;
    izradom strategije revitalizacije lučkih prostora povijesne važnosti i to kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine lučkih gradova na Jadranu u kontekstu mogućnosti za poduzetništvo i inovacija u poduzetničkim sferama temeljenih na kulturnom i prirodnom nasljeđu,
    za indirektan doprinos uravnoteženju turističkog toka omogućavanjem uživanja ovih tranzicijskih mjesta u njihovim kapacitetima neovisno o sezoni i gospodarskom razvoju pilot luka općenito.

Tijekom projekta partneri su proveli bezbroj aktivnosti koje su bile poticaj i inspiracija te ostavile trag u proizvodima projekta kao što su:
    Lokalne mape kulturne materijalne i nematerijalne baštine tzv. Sail-ti maps za pilot grad Rijeku, a iste se mogu naći u Informativnom centru turističke zajednice grada Rijeke na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku;
    Virtualna izložba pod nazivom 'Protoci' koja pokazuje prošlost odnosno razvoj riječke luke i može se pogledati na linku myportheritage.eu ističući tehnologije, ljude, kulturu i materijale koji su se kroz tijek vremena pojavljivali i ostavili tragove na kojima i danas je luka prepoznatljiva;
    Druga izložba TUA Rijeka, predstavlja rezultate Otvorenog poziva i realizirala se na postamentima na Korzu.  Kulturna baština važan je generator radnih mjesta: od izgradnje, popravaka i održavanja povezanih s njezinim očuvanjem preko kulturnog turizma, do malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća, često u kreativnim industrijama. Predstavljeno je 11 ideja, a najbolje ocijenjene bile su: Čovjek u središtu načina života i rada u Rijeci prijavitelja LAG Terra liburna; Kulturološki vremeplov kroz prošlost Grada Rijeke prijavitelja Ustanove za obrazovanje odraslih DANTE; Memorijalna soba MARINA prijavitelja Arhipelag d.o.o.

Do kraja projekta još se organiziraju sastanci Perspective Foruma na kojima lokalni dionici raspravljaju o mogućnostima, projektima, idejama, problemima lučkog područja pilota koje će biti sastavni dio urbanih strategija svakog pilota.

Događaj pod nazivom INNOVATHON ima za cilj da sudionici osmisle ICT rješenja za ideje temeljenih opet na svim prethodnim aktivnostima pilota za potrebe daljnjeg razvoja područja luka i gospodarstva u cjelini. Najbolje ocijenjena ideja predstavit će se na završnom događaju projekta u Bariju koje će se održati 28.-29.03.2023.

Svim aktivnostima i radom partnerstva u projektu TEMPUS omogućilo se naglasiti promjene koje posljednjeg desetljeća mijenjaju odnos prema kulturnoj baštini i priznavanju njezine višestruke prednosti, osim iskorištavanja u svrhu turizma, i nastojanje da kulturna baština bude u službi onih koji su s njom najtješnje povezani, a to je lokalno stanovništvo. Kulturna baština daje zemljama, regijama i gradovima jedinstven identitet koji potiče osjećaj ponosa i pripadnosti, ali također privlači ulaganja i visokospecijaliziranu radnu snagu.
Tako će svi rezultati projekta biti dio zajedničke metodologije za razvoj urbanih jadranskih luka temeljenog na baštini; razvijenog alat za širenje upravljanja baštinom poduzetničkom kulturom temeljene na evoluciji i inovacija te TEMPUS platforme kao zajedničkog prostora za trajnu suradnju unutar EU i TEMPUS zajednica.

Može se zaključiti da je kulturna baština u lučkim gradovima važan generator radnih mjesta gotovo u svim sektorima.  Povezana je s njezinim očuvanjem preko kulturnog turizma, do inovativnih malih i srednjih poduzeća, poglavito u kreativnim industrijama, omogućuje dobar povrat na ulaganja i znatan je generator poreznih prihoda, kako od gospodarskih aktivnosti sektora povezanih s baštinom tako i neizravno kroz prelijevanje (eng. spillover effect) u druge sektore. Projekt TEMPUS je svakako dao u tome svoj doprinos.

Materijale pripremila: Doris Sošić