Najveća hrvatska baza restorana i recepata

NUTRICOMM 2018. je jednodnevna konferencija iz područja nutricionizma, tehnologije i znanosti o hrani, koja ima cilj okupljanje profesionalaca i zainteresirane javnosti povezanih sa hranom, tehnologijom, inovacijama i obrazovanjem.

NUTRICOMM 2018 je organiziran kroz četiri sekcije, gdje svaka sekcija ima svoje inicijalno predavanja u trajanju od 15 minuta, nakon čega slijedi panel kojeg vodi moderator, u trajanju od 45 minuta. Tijekom panela, NUTRICOMM omogućava otvoreni pristup i postavljanje pitanja prilikom održavanja panela.
NUTRICOMM 2018. će se održati u utorak, 22. 5.2018., u prostoru Akceleratora, Tehnološkog Parka Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, 1.kat., 10 do 17 sati.
Konferencija se ove godine fokusira na četiri teme koje će se obraditi kroz panele:
1. Budućnost nutricionizma i biotehničkih znanosti
2. Funkcionalni proizvodi u praksi
3. Prehrana u osnovnim školama
4. Tehnologija u službi hrane i zdravlja
Ciljana skupina su stručnjaci iz biotehničkog područja, IT / ICT sektora, prehrambene industrije, turizma, obrazovanja, studenti i zainteresirana javnost. Iza svake teme na konferenciji je okrugli stol sa renomiranim moderatorima i članovima koji će uz svoj doprinos temi biti slobodni odgovoriti na pitanja auditorija.
Cilj je promovirati i umrežiti nutricionizam sa drugim granama eksperata, potaknuti nove suradnje, nove projekte i podržati struku. Na kraju konferencije, prikupit će se zaključci svakog panela i javno opisati na web stranici.
Očekivani rezultati NUTRICOMM 2018. konferencije su prezentacija proizvođača i inovatora, stvaranje zaključaka za svaku od tema, donošenje odluka o budućim aktivnostima za svaku od tema, povezivanje stručnjaka iz biotehničkih znanosti sa drugim strukama, stvaranje novih poslovnih mogućnosti i mogućnosti za znanstvena istraživanja.
Konferencija nije naplatna, svoje besplatne ulaznice možete preuzeti preko web stranice konferencije.