Restoran LOVAC, Brezovica

  • Vlasnik: Kolundžija
  • Voditelj: Duška Šumaković
  • Glavni kuhar: Kolundžija
  • Radno vrijeme: 10-22h
  • Neradni dan: Nedjelja