Buffet KOD SLAVICE, Donja Višnjica

  • Vlasnik: Slavica Lončarek
  • Voditelj: Slavica Lončarek
  • Glavni kuhar: Slavica Lončarek
  • Radno vrijeme: 6:30 - 23:00