Restoran JAVOR, Sveti Martin

  • Vlasnik: Ante Božiković
  • Voditelj: Ante Božiković

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1995 godine.