Restoran MIHALJEVIĆ, Makarska

  • Vlasnik: Zoran Mihaljević
  • Voditelj: Zoran Mihaljević
  • Glavni kuhar: Stela Mihaljević
  • Radno vrijeme: 07-24