Restoran IVO, Makarska

  • Vlasnik: Matko Čović
  • Voditelj: Matko Čović
  • Glavni kuhar: Tatjana Šošić
  • Radno vrijeme: 10 - 24

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 2014 godine.