Bistro TRADICIJE, Čigoč

  • Vlasnik: Marko Barić
  • Voditelj: Mladen Barić
  • Glavni kuhar: Marina Barić
  • Radno vrijeme: 08 - 22