Restoran BAK, Skradin

  • Vlasnik: Paić
  • Radno vrijeme: 08-22
  • Neradni period: 31.10. - 15.03.