Konoba SABUNI, Murter

  • Vlasnik: Edo Juraga - Žmara
  • Voditelj: Edo Juraga - Žmara