Restoran GAJ, Gaćelezi

  • 400
  • Vlasnik: Dušan Tabula
  • Ljetno radno vrijeme: 09-03
  • Zimsko radno vrijeme: 09-24