Restoran VILLA ARISTON, Opatija

  • Radno vrijeme: 12-24
Restoran više ne radi, ali je svojim višegodišnjem osvajanjem titule "100 vodećih..."zaslužio da ga spominjemo.

U vodećih 100 restorana ušao je 18 puta i to 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 godine.