Restoran SLATINA, Opatija

  • Vlasnik: Miroslava Davčevski
  • Voditelj: Miroslava Davčevski
  • Radno vrijeme: 12-24