Restoran NAVIS, Opatija

  • Vlasnik: Krunoslav Kapetanović
  • Voditelj: Denis Herceg
  • Glavni kuhar: Tino Sinožić

U vodećih 100 restorana ušao je 2 put i to 2019 i 2020 godine.