Buffet SPORT, Njivice

  • Vlasnik: U.O. Blaženka
  • Voditelj: Mladenka Purić