Pečenjarnica GIGI, Baška

  • Vlasnik: Robert Topalušić