Restoran PIO, Banjol

  • Vlasnik: Šime i Silvano Kurelić
  • Voditelj: Šime Kurelić
  • Glavni kuhar: Zdenka Dominis
  • Radno vrijeme: 08-23
  • Neradni period: 24.12. - 07.01.