Restoran LIPA, Lipik

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1995 godine.