Restoran GREEN, Osijek

  • Vlasnik: Damir Vujić
  • Voditelj: Damir Vujić
  • Glavni kuhar: Anita Ivanović
  • Radno vrijeme: 07-22