Restoran CORNER, Osijek

  • Vlasnik: Macaklin d.o.o.
  • Voditelj: Igor Ilić
  • Glavni kuhar: Dario Klimczak
  • Radno vrijeme: 8-23