Restoran MLIN, Kotoriba

  • Voditelj: Blaž Jakupak

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1996 godine.