Restoran LIKA, Gospić

  • Vlasnik: Bigrom d.o.o.
  • Voditelj: Nikola Mraović
  • Glavni kuhar: Mile Krmpotić
  • Radno vrijeme: 06-22