Pečenjarnica DEBELI I MRŠAVI, Pula

  • Vlasnik: Zenaid Memić