Pečenjarnica AMADEUS, Pula

  • Vlasnik: Damir Vuković
  • Voditelj: Olgica Vuković
  • Glavni kuhar: Damir i Olgica Vuković
  • Radno vrijeme: 8-24