Restoran ČOK, Novigrad

  • Vlasnik: Fox trade d.o.o
  • Radno vrijeme: 12-15; 18-23
  • Neradni dan: Srijeda