Restoran KOMIN, Dubrovnik

  • Vlasnik: Okovani patak d.o.o.
  • Voditelj: Tonči Vrtiprah
  • Glavni kuhar: Nada Marović
  • Radno vrijeme: 12-24

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 2009 godine.