Restoran EDEN, Dubrovnik

  • Vlasnik: Massimo d.o.o.
  • Voditelj: Mira Drašković
  • Radno vrijeme: 12-23

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1995 godine.