Seoski turizam SOTTO VOCE, Blato

  • Vlasnik: Božidar Marinović
  • Glavni kuhar: Merica Marinović
  • Neradni period: 15.09.-15.06.