Bogato ilustrirana knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 22. izdanje

100 Leading Croatian Restaurants and Their Specialties - 22nd Edition