Bogato ilustrirana knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 20. izdanje 2015/16

100 Leading Croatian Restaurants and Their Specialties - 20th Edition 2015/16