Pečenjarnica FAŠERANEC, Čakovec

  • Vlasnik: Darko Mihalić
  • Voditelj: Ljiljana Mihalić
  • Glavni kuhar: Ljiljana Mihalić
  • Radno vrijeme: 07 - 23