Krčma PORINJ, Karlovac

  • Vlasnik: Porin Dedić
  • Voditelj: Porin Dedić
  • Glavni kuhar: Porin Dedić
  • Radno vrijeme: 09-23